Display / Tematické bannery

Zvyšte výkon vašich reklamních sdělení díky relevanci jejich umístění. Upoutejte pozornost uživatelů internetu v době, kdy se zajímají o téma, které souvisí s vaší nabídkou. Displayové reklamní formáty umístěné u tematického článku nebo jiného obsahu dosahují o 25 % vyšší proklikovosti.

Podpořte dopad vašeho sdělení nebo obsahu a těžte z exkluzivního umístění. Zaujměte pomocí grafické reklamy své zákazníky a buďte vidět na prémiových webech Seznamu v obsahové síti (Novinky.cz, Seznam Zprávy, Proženy.cz, Super.cz, Sport.cz, Kupi Magazin).

Co patří mezi hlavní výhody? Zejména propojení obsahu s vizuálním efektem – lidé vnímají tuto reklamu i bez prokliku, čímž se zvyšuje zapamatovatelnost vašeho sdělení. Podle formátu a zpracování kreativy můžeme sdělení zaměřit více na brand, na budování značky (image) nebo i čistě výkonově (prokliky).

Náš tip

Zasáhněte svým sdělení co největší publikum vaší cílové skupiny a dalším postupným cílením již konkrétnějším sdělením pomocí retargetingu oslovte již konkrétní uživatele, kteří projevili o vaši značku zájem. Zpracování obsahu je možné na straně klienta i Seznamu dle typu spolupráce. Pro větší zásah a efekt, kombinujte s dalšími formáty a mediatypy nebo využijte přesného cílení a práci s nasbíraným publikem v rámci RTB

Technická specifikace

Nákup:  Tematické bannery si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Slovníček pojmů

Awareness

Jedna z marketingových fází, kdy je cílem zvýšit povědomí nebo také znalost zákazníků dané značky (Brand Awareness), produktu či výrobku. Během této fáze je cílem navázat vztah s potenciálním zákazníkem a přitáhnout jeho pozornost. Jako metrika přináší informace o dopadu reklamy na povědomí o značce a udává kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku či výrobek.

Zobrazit více

Imprese

Zobrazení banneru, resp. odeslání banneru, poté, co reklamní systém obdrží požadavek příslušného serveru. Imprese bývá často nesprávně překládána jako zhlédnutí, což však vytváří klamný pocit, že banner musel být někým zhlédnut. Ve skutečnosti se banner mohl zobrazit mimo viditelnou část stránky nebo ho návštěvník ignoroval podle principů bannerové slepoty.

Zobrazit více

CPM

Zkratka z anglického Cost per Mille česky cena za tisíc zobrazení. Synonymem pro CPM je zkratka CPT neboli Cost per Thousand.

Zobrazit více

CPT

Zkratka z anglického Cost per Thousand, česky cena za tisíc zobrazení. Synonymem pro CPT je zkratka CPM neboli Cost per Mille.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti