Text / Plošná inzerce v tisku

Zasáhněte svou reklamou i čtenáře klasických tištěných médií. Využijte plošnou inzerci v Deníku Právo a jeho magazínech. Můžete ji připravit kompletně sami včetně grafiky dle formátu a periodika, nebo stačí dodat podklady s informacemi a grafické zpracování zařídíme my.
Nespornou výhodou tištěné inzerce je fakt, že čtenář s ní stráví daleko více času než s online reklamou. Můžete tak pracovat s komplexnějším sdělením, kterému by na internetu jinak nevěnoval pozornost. Zasáhnete také další cílovou skupinu mimo tradiční online kanály.


Plošná inzerce se hodí jako doplňující médium k online formátům. V případě hotových podkladů pro online je navíc můžete snadno adaptovat do tisku. Jednoduše a efektivně tak rozšíříte zásah své kampaně a oslovíte nové zákazníky.

Náš tip

Buďte připraveni i na to, když vás budou zákazníci hledat online. Zvyšte vizibilitu tím, že překlopíte svou tištěnou inzerci do online formátů. Doplňte printovou inzerci o QR kód, ať můžete doměřit konverze.

Technické specifikace

NákupPlošnou inzerci v tisku si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Slovníček pojmů

Brand Awareness

Česky povědomí o značce. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontánní a podpořenou. Spontánní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontánní znalost značky je možné ptát se například: „Jaké znáte vyhledávače?“ Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zákazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby.

V souvislosti s Brand Awareness se uvádí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zákazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Awareness

Jedna z marketingových fází, kdy je cílem zvýšit povědomí nebo také znalost zákazníků dané značky (Brand Awareness), produktu či výrobku. Během této fáze je cílem navázat vztah s potenciálním zákazníkem a přitáhnout jeho pozornost. Jako metrika přináší informace o dopadu reklamy na povědomí o značce a udává kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku či výrobek.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti