Video/TV / Videoreklama

Videoreklama je jedním z nejpopulárnějších reklamních formátů na světě. Získejte plnou pozornost lidí pomocí videospotu. Audiovizuální reklama umí vyvolat v divákovi emoce mnohem účinněji než samotný banner nebo textový inzerát.

Lidé ho uvidí na všech prémiových webech v obsahové síti Seznamu jako jsou Stream.cz, homepage Seznam.cz, Seznam Zprávy, Sport.cz, Proženy.cz a další. Mimo to se v případě floatingu reklama vydává i po celém českém internetu na webech jako iPrima.cztn.cz Denik.cz, CSFD.cz a spousta dalších. Vaše videoreklama se zobrazí výhradně u kvalitního obsahu, což vám jiné globální platformy nemohou vždy zaručit. U nás tedy máte jistotu, že umístění reklamy nepoškodí vaši značku spojením s nevhodnými tématy.

Videoreklamou od Seznamu můžete oslovit přes 6 milionů reálných uživatelů měsíčně.

Kromě nepřehlédnutelnosti jsou hlavní výhody videospotu zapamatovatelnost, srozumitelnost a možnost odvyprávět příběh a zároveň oslovit zákazníky na mobilu i desktopu.

Má široké možnosti umístění a využití. Skvěle se hodí na budování image, posílení povědomí o značce i představení produktu nebo výkon. Mějte ale na paměti, že nejdůležitější je zaujmout diváka v prvních 5 vteřinách.

Videospot má délku 7–60 vteřin a může být přeskočitelný (po 5 vteřinách) nebo nepřeskočitelný. Je dostupný jako součást videoobsahu (instream) nebo je vizibilně umístěn v článcích a na domovské stránce Seznam.cz (outstream, nativní videoreklama). Využijte také Seznam True View Premium a kupujte jen ta videa, u kterých vám garantujeme 100% zhlédnutí.

Pokud potřebujete pomoc s výrobou videospotu, můžete se na nás obrátit. Podívejte se jaké videospoty jsme již pro klienty připravili.

Náš tip

Využijte nové videoformáty jako je Seznam Shopping Video, který jsme vytvořili primárně pro potřeby inzerentů z oblasti e-commerce. Spojuje budování povědomí o značce a zároveň zvyšuje výkon kampaně díky zobrazení aktuální nabídky přímo u videa. Nebo balíčku Seznam Action video, který kombinuje různé video formáty a díky tomu dosahuje vysoké proklikovosti a nabízí tak atraktivní cenu za proklik v rámci videokampaní.

Technické specifikace

Možnosti cílení: Sociodemografické cílení, obecné zájmy (móda, sport,), zájmy o koupi, cílení na operační systém a na zařízení, regionální cílení, cílení do rubrik a další. Možnosti cílení závisí na zvoleném formátu, jeho umístění a způsobu nákupu. V rámci RTB vám umíme sestavit i další cílení na míru, můžeme cílit na základě 3rd i 1st party cookies. Pro více informací kontaktujte svého obchodníka, nebo nám zanechte svůj kontakt a ozveme se.

Nákup: Videoreklamu si od nás můžete koupit programaticky v Skliku, RTB anebo napřímo prostřednictvím obchodního zástupce. Využít můžete kontaktní formulář a ozveme se vám.

Vizibilita

Neboli možnost být vidět. Reklamní sdělení, resp. imprese je vizibilní, pokud je alespoň 50 % banneru viditelných po dobu minimálně jedné vteřiny. U velkých bannerů je podmínka snížena na 30 % banneru. Zároveň musí být inzerce zobrazena na aktivní záložce prohlížeče. Tak vizibilitu definuje běžně využívaný IAB standard. Vizibilní poměr pak vyjadřuje, kolik impresí z celkového počtu tuto podmínku splnilo.

Zobrazit více

Videospot

Zpracování reklamního sdělení formou videa. Úspěšný videospot je závislý na profesionálním zpracování a hlavně na poutavém příběhu. Většinou se prezentuje přímo produkt, který chce firma nabídnout svým zákazníkům, nebo se buduje obecné povědomí o značce. Videospot lze poté použít jako pre-roll, mid-roll, post-roll.

Zobrazit více

Outstream

Formát videoreklamy o maximální délce 60 sekund, který se zobrazuje v rámci článku na službách Seznam.cz (např. Novinky.cz nebo jako formát HP TV na homepage Seznam.cz).

Video se začne automaticky přehrávat ve smyčce bez zvuku, je tedy nutné, aby sdělení dávalo smysl i bez něj. Pokud návštěvník na kreativu najede myší, spustí se i zvuk.

Hlavní výhodou Outstream reklamy je cenová efektivita a velikost inventory na Seznam.cz a Novinky.cz. Navíc nabízí možnost, jak oslovit videoreklamou návštěvníky i mimo servery s videoobsahem, například při čtení článku na Novinky.cz.

Zobrazit více

Brand Awareness

Česky povědomí o značce. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontánní a podpořenou. Spontánní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontánní znalost značky je možné ptát se například: „Jaké znáte vyhledávače?“ Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zákazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby.

V souvislosti s Brand Awareness se uvádí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zákazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Imprese

Zobrazení banneru, resp. odeslání banneru, poté, co reklamní systém obdrží požadavek příslušného serveru. Imprese bývá často nesprávně překládána jako zhlédnutí, což však vytváří klamný pocit, že banner musel být někým zhlédnut. Ve skutečnosti se banner mohl zobrazit mimo viditelnou část stránky nebo ho návštěvník ignoroval podle principů bannerové slepoty.

Zobrazit více

Instream

Forma videoreklamy, která se zobrazuje ve stejném přehrávači jako divákem přehrávaný videoobsah. Instream videoreklamy jsou reklamy, které se zobrazují před (pre-roll), uprostřed (mid-roll) nebo po přehrání obsahu (post-roll) na všech službách Seznam.cz, které produkují videoobsah. Existují tři hlavní formáty Instream videoreklamy – spot přeskočitelný po 5 vteřinách s maximální délkou 60 sekund, nepřeskočitelný spot o maximální délce 15 sekund a nepřeskočitelný šest vteřin dlouhý Bumper. Hlavní výhodou Instream reklamy je umístění u nezávadného prémiového obsahu, který vytváří profesionálové na videotvorbu.

Zobrazit více

CPC

Zkratka z anglického Cost per Click, česky cena za klik. CPA = náklady na kampaň / počet kliků.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti