Display / HP Exclusive premium

Chcete zasáhnout až 3,5 milionu potenciálních zákazníků za den a být vidět na nejnavštěvovanější stránce českého internetu? Využijte nepřehlédnutelný grafický formát HP Exclusive Premium, který uvidí všichni návštěvníci domovské stránky Seznam.cz.

Díky vysoké vizibilitě vám pomůže, pokud chcete výrazně zvýšit povědomí o své značce, přivést na své stránky nové zákazníky nebo uvádíte na trh nový produkt či službu. Zobrazuje se celý den, takže lidé stráví s vaší značkou více času a můžete tak komunikovat i komplexní informace a lépe vysvětlit benefity či detaily.

Zobrazuje se exkluzivně přímo pod vyhledávacím políčkem a skládá se z animovaného spouštěče a velkého banneru. Výhodou banneru je, že se může skládat až ze 3 slidů, do kterých jde vložit i video nebo HTML5 prvky. Měřit lze počet zobrazení, prokliky po rozbalení banneru, překlikávání mezi slidy nebo zobrazení videa a strávený čas.

Náš tip

Nezapomínejte na brandové kampaně. S čistě výkonovými kampaněmi vás konkurence brzy přeroste. Propojte vlastní obsah s tím, který lidi zajímá. Zobrazte jim reklamu a citlivě předejte své sdělení tam, kde se pohybují. Využijte i další brandové formáty či crossmedialitu a zasáhněte potenciální zákazníky během celého dne – ať jsou na cestě do práce nebo u počítače.

Technická specifikace

Nákup: HP Exclusive Premium si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Skutečná CPC

Reálná cena, která je učtována za proklik. Každý proklik může mít jinou cenu. Skutečná CPC se vypočítá tak, že se nastavená cena za proklik sníží na nejnižší možnou částku, která inzerátu ještě stačí k tomu, aby se udržel na své pozici před konkurencí (zvýšená o jeden halíř a zaokrouhlená na desetníky směrem nahoru). Skutečná CPC může být nižší než cena, kterou si nastavíte jako maximální, ale samozřejmě nemůže být vyšší (maximální cenu nepřekročíme).

Zobrazit více

PNO

Podíl nákladů na obratu. Reflektuje finanční efektivitu reklamní kampaně. Čím menší je PNO, tím lépe. Pokud je PNO příliš vysoké, kampaň se finančně nevyplácí. Průběžnou optimalizací kampaní se pak naopak PNO dá snižovat a kampaň se stává výnosnější. Pokud je zachováno dobré PNO, nemá smysl omezovat rozpočet reklamní kampaně.

Příklad výpočtu PNO:

V e-shopu máte produkt za 10 000 Kč. Kampaň nastavíte tak, že produkt prodáte za 10 000 Kč a nákup reklamy vás bude stát 1 000 Kč. Hrubé PNO je v tomto případě 10 %.

Jak vypočítat čisté PNO? Započítejte do nákladů i další faktory – například odměnu PPC specialistovi.

(Náklady: 1 000 Kč / Tržby: 10 000 Kč) * 100 =  PNO 10%

Pokud kampaň není rentabilní, je třeba přistoupit k optimalizaci. PNO je důležitým ukazatelem pro měření výkonnosti PPC kampaní.

Zobrazit více

Konverze

Jakákoli akce návštěvníka stránek, která byla webem dopředu definována a ukazuje tedy na splnění cíle webu. Pokud například vlastníme e-shop, cílem webu je prodej zboží, a konverzí proto bude dokončení nákupu. Z návštěvníka se nám konverzí stává zákazník. Za konverzi ale můžeme považovat například vyplnění a odeslání webového formuláře, stažení informační brožury na webu klienta či kontaktování zákaznické podpory.

Zobrazit více

Brand Awareness

Česky povědomí o značce. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontánní a podpořenou. Spontánní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontánní znalost značky je možné ptát se například: „Jaké znáte vyhledávače?“ Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zákazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby.

V souvislosti s Brand Awareness se uvádí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zákazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Imprese

Zobrazení banneru, resp. odeslání banneru, poté, co reklamní systém obdrží požadavek příslušného serveru. Imprese bývá často nesprávně překládána jako zhlédnutí, což však vytváří klamný pocit, že banner musel být někým zhlédnut. Ve skutečnosti se banner mohl zobrazit mimo viditelnou část stránky nebo ho návštěvník ignoroval podle principů bannerové slepoty.

Zobrazit více

CPT

Zkratka z anglického Cost per Thousand, česky cena za tisíc zobrazení. Synonymem pro CPT je zkratka CPM neboli Cost per Mille.

Zobrazit více

CTR

Zkratka z anglického Click Through Rate, v češtině míra prokliku. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení téže reklamy.

K CTR dojdeme následujícím výpočtem: CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100. Nakonec se násobí stem, protože se udává v procentech. Je-li tedy například CTR rovno 0,5 %, znamená to, že reklama se průměrně musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

O velikosti CTR rozhoduje především typ reklamy.

Zobrazit více