Video/TV / Komerční kanál (Komerční Video)

Oslovte potenciální zákazníky pomocí brandovaných videí s komerčním sdělením a budujte s nimi vztah ve vlastním komerčním kanále, který vám vytvoříme na platformě Stream.cz. Vy nám dodáte veškeré kreativy, názvy a popisky videí.

Tato videa představí vámi nabízené produkty nebo služby a to buď formou recenzí nebo jiným zajímavým zpracováním. Jejich velkou výhodou je možnost zaujmout diváky kvalitním a poutavým obsahem, který se přímo týká zájmů vaší cílové skupiny. Získáte k tomu navíc branding videopřehrávače, nativní inzerát na Stream.cz – cílený k daným epizodám a je zde možnost nasazení retargetingových kódů do videa pro sledování publika.

K čemu se komerční kanál výborně hodí? K umístění vašich hotových videí případně videí námi vytvořených na míru na videoportálu Stream.cz, který je plný stovek originálních pořadů, seriálů a filmů. Prostřednictvím komerčního kanálu můžete komunikovat novinky týkající se vašich produktů či služeb nebo zajímavé informace související s vaším zaměřením, díky kterým se budou lidé vracet. Můžete tak získat pravidelné odběratele.

Videa z komerčního kanálu nejsou součástí doporučovacího algoritmu – diváky na ně přivádí cílené reklamní pozice. U komerčních sdělení je vypnuta videoreklama, takže se nebudete dělit o pozornost s nikym jiným.

Náš tip

Podpořte sledovanost svého obsahu díky nativnímu inzerátu na Stream.cz, který cílí na konkrétní epizody. Sami si zvolíte text i kreativu. Svůj dosah můžete zvýšit i dalšími formáty a využít například Produktovou inspiraci. Nezapomeňte také na bannerovou reklamu.

Technické specifikace

Nákup: Komerční kanál si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Slovníček pojmů

Brand Awareness

Česky povědomí o značce. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontánní a podpořenou. Spontánní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontánní znalost značky je možné ptát se například: „Jaké znáte vyhledávače?“ Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zákazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby.

V souvislosti s Brand Awareness se uvádí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zákazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Imprese

Zobrazení banneru, resp. odeslání banneru, poté, co reklamní systém obdrží požadavek příslušného serveru. Imprese bývá často nesprávně překládána jako zhlédnutí, což však vytváří klamný pocit, že banner musel být někým zhlédnut. Ve skutečnosti se banner mohl zobrazit mimo viditelnou část stránky nebo ho návštěvník ignoroval podle principů bannerové slepoty.

Zobrazit více

Instream

Forma videoreklamy, která se zobrazuje ve stejném přehrávači jako divákem přehrávaný videoobsah. Instream videoreklamy jsou reklamy, které se zobrazují před (pre-roll), uprostřed (mid-roll) nebo po přehrání obsahu (post-roll) na všech službách Seznam.cz, které produkují videoobsah. Existují tři hlavní formáty Instream videoreklamy – spot přeskočitelný po 5 vteřinách s maximální délkou 60 sekund, nepřeskočitelný spot o maximální délce 15 sekund a nepřeskočitelný šest vteřin dlouhý Bumper. Hlavní výhodou Instream reklamy je umístění u nezávadného prémiového obsahu, který vytváří profesionálové na videotvorbu.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti