Text / Kombinovaná reklama (Nativní reklama)

Zabalte své sdělení do atraktivního vizuálního hávu pomocí kombinované reklamy. Skládá se z textového pole, ilustračního obrázku a případně i vašeho loga a vybraných barev. Umožní vám zadat různě dlouhé texty i rozměrové varianty grafiky, a díky tomu se dokáže chytře přizpůsobit konkrétní ploše, kde se zobrazuje.

Lidé ji uvidí jako nativní reklamu ve feedu na domovské stránce Seznamu a také na prémiových webech Seznamu a jeho partnerů v obsahové síti (Novinky.cz, Seznam Zprávy, Proženy.cz, Super.cz a další), kde se může zobrazit jako standardní textová reklama i banner.

Hlavní výhodou je kombinace vizuální kreativy a textu, lépe se tak přizpůsobí stránce a přirozeně se zapojí do obsahu, který je pro lidi zajímavý – například ve feedu článků.

Kombinovaná reklama se hodí zejména, pokud potřebujete zvýšit výkon a zároveň přirozenou formou předat své sdělení nebo zvýšit povědomí o značce. Díky vyššímu CTR také dobře funguje jako akviziční kanál a pomůže vám dostat zákazníky na váš web.

Náš tip

Ukažte výhody svého produktu nebo služeb přirozeně prostřednictvím Seznam Advertorialu. Upoutáte tím i ty, kteří běžnou reklamu přehlíží. Zapojte do své komunikace také audiovizuální stránku a zasáhněte i další skupiny potenciálních zákazníků.

Technické specifikace

Možnosti cílení: Sociodemografické cílení, obecné zájmy (móda, sport), zájmy o koupi, cílení na operační systém a na zařízení, regionální cílení, cílení do rubrik a další. Možnosti cílení závisí na zvoleném formátu, jeho umístění a způsobu nákupu. Pro více informací kontaktujte svého obchodníka, nebo nám zanechte svůj kontakt a ozveme se.
Nákup: Přímý nákup nebo prostřednictvím programatické reklamy v Skliku anebo RTB.

Vizibilita

Neboli možnost být vidět. Reklamní sdělení, resp. imprese je vizibilní, pokud je alespoň 50 % banneru viditelných po dobu minimálně jedné vteřiny. U velkých bannerů je podmínka snížena na 30 % banneru. Zároveň musí být inzerce zobrazena na aktivní záložce prohlížeče. Tak vizibilitu definuje běžně využívaný IAB standard. Vizibilní poměr pak vyjadřuje, kolik impresí z celkového počtu tuto podmínku splnilo.

Zobrazit více

Kombinovaná reklama

Typ textové reklamy v obsahové síti. Skládá se ze 3 textových polí doplněných o 2 ilustrační obrázky, název firmy a možnost zobrazení firemního loga. Sklik vždy vybere a zobrazí takovou kombinaci textových polí a obrázků, která nejlépe pasuje do dané reklamní jednotky, a zajistí tak maximální výkon.

Související články:

Zobrazit více

Textová reklama

Reklama bez grafických prvků. Skládá se z titulku, dvou popisků a viditelné URL adresy. Každý z řádků má limitovaný počet znaků – titulek 25 znaků, popisky a viditelná URL adresa po 35 znacích. Lze ji využít jak v obsahové síti, tak i daleko efektivněji ve vyhledávací síti.

Zobrazit více

Nativní reklama

Je druhem placené online reklamy, která svou formou i funkcí zapadá do obsahu webové stránky. Neruší tak zážitek návštěvníka webu.

Zobrazit více

Grafická reklama

Jedna z možností inzerce v obsahové síti. Jedná se o vizuální formu reklamy s orientací na výkon a posílení značky.

Zobrazit více

CTR

Zkratka z anglického Click Through Rate, v češtině míra prokliku. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení téže reklamy.

K CTR dojdeme následujícím výpočtem: CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100. Nakonec se násobí stem, protože se udává v procentech. Je-li tedy například CTR rovno 0,5 %, znamená to, že reklama se průměrně musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

O velikosti CTR rozhoduje především typ reklamy.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti