Display / Bannery

Využijte vizuálního zpracování. Zaujměte pomocí grafické reklamy své zákazníky a buďte vidět na prémiových webech Seznamu a jeho partnerů v obsahové síti (Novinky.cz, Seznam Zprávy, Super.cz, Proženy.cz a mnoho dalších).

Co patří mezi hlavní výhody? Zejména vizuální efekt – lidé vnímají tuto reklamu i bez prokliku, čímž se zvyšuje zapamatovatelnost vašeho sdělení. Podle formátu a zpracování kreativy můžeme sdělení zaměřit více na budování značky (image) nebo i čistě výkonově (prokliky). Využít můžete například Branding, jehož největší výhodou je právě vysoká vizibilita a s tím související zvýšení povědomí o vaší značce. Určitě ho využijte, pokud chcete podpořit a propagovat svůj brand, oznámit nějakou novinku nebo navýšit konverze či retargeting. Bannery jsou také ideální pro váš storytelling, kdy můžete nejprve oslovit široké publikum, a pak už cílit konkrétnějším sdělením na užší cílové skupiny. Snadno přizpůsobíte sdělení a upravíte nastavení v průběhu kampaně na základě průběžných dat.

Tento formát je také dobře měřitelný a optimalizovatelný.

Pokud máte e-shop využijte možnosti Dynamického retargetingu (DRTG), který zobrazuje návštěvníkům vašeho e-shopu zboží, které si u vás prohlíželi, a to včetně obrázku a aktuální ceny. Díky propojení s feedem Zboží.cz není třeba zadávat žádné retargetingové podmínky ani upravovat retargetingový kód. Vše si nastavíte přímo prostřednictvím Skliku.

 

Náš tip

Buďte ještě lépe vidět a vyberte si z dalších doplňujících formátů, které lze měřit v rámci RTB, jako jsou například videobannery. Nebo využijte nový produkt sVisible a kupujte jen ty imprese u kterých garantujeme vizibilitu dle IAB standardu. Doporučujeme bannerovou reklamu také propojit s obsahem. Tím podpoříte její relevanci a zvýšíte své CTR.

Pro vendory nabízíme výhodnou nabídku Co-brandové spolupráce se Zboží.cz.

Technické specifikace

Možnosti cílení: Sociodemografické cílení, obecné zájmy (móda, sport,), zájmy o koupi, cílení na operační systém a na zařízení, regionální cílení, cílení do rubrik a další. Možnosti cílení závisí na zvoleném formátu, jeho umístění a způsobu nákupu. V rámci RTB vám umíme sestavit i další cílení na míru, můžeme cílit na základě 3rd i 1st party cookies. Pro více informací kontaktujte svého obchodníka, nebo nám zanechte svůj kontakt a ozveme se.
Nákup: Přímý nákup nebo prostřednictvím programatické reklamy v Skliku anebo RTB.

 

Skyscraper

Druh reklamního banneru. reklamní formát používaný v internetové bannerové reklamě. Tyto bannery jsou umísťovány zpravidla na bocích webových stránek. Vypadá jako vertikální obdélníkový reklamní proužek o velikostech 120*600, 160*600 nebo 300*600 pixelů. Skyscraper může být interaktivní i statický.

Zobrazit více

Rectangle

Bannerová pozice, která se nachází ve spodní části stránky – většinou pod veškerým obsahem na stránce. Jedná se o relativně velkou plochu o rozměru 970 × 310 px.

Zobrazit více

Medium Rectangle

Bannerová pozice o rozměrech 300 × 300 px nebo 300 × 250 px.

Zobrazit více

HTML banner

Reklamní proužky využívající kód HTML. Od běžných bannerů se liší tím, že mohou obsahovat i další prvky, například formuláře nebo JavaScript.

Zobrazit více

Cílení

Možnost zviditelnění firmy v oblastech, kde nemá reálnou pobočku.

Zobrazit více

Banner

Grafická reklamní plocha využívaná na internetových stránkách. Také nazývána jako reklamní proužek. Používá se v různých formátech, buď jako statický obrázek, častokrát jsou však bannery i animované (často využívají technologii Flash). Nejčastěji se banner prodává na CPT model. Přehled některých formátů bannerů:

Zobrazit více

Branding

Prémiový reklamní formát, který nejčastěji obklopuje obsah webových stránek. Když při čtení uživatel roluje dolů, grafika banneru na stranách zůstává. Branding je ve své podstatě velký banner, který s ohledem na vysokou vizibilitu pomáhá především s budováním povědomí o značce a přitahuje pozornost lidí. Je možné ho vytvořit buď jako statický obrázek, nebo interaktivní HTML5 formát. Konkretní příklady můžete najít v naší adgallery.

Související články:

Zobrazit více

Programmatik

Opak přímého nákupu reklamy. Je to automatizovaný způsob nakupování reklamního prostoru pomocí programových systémů. Tyto systémy dokáží vyhodnotit mnoho dostupných údajů a v kombinaci s vlastnostmi konkrétních uživatelů doporučí vhodný moment nákupu. Programmatik se často používá jako synonymum k RTB, ale jde o širší pojem. Reklamní plocha je v rámci něj nabídnuta do otevřené aukce, které se může zúčastnit kdokoli na světě. Přesněji ten, kdo za zobrazení nebo klik nabídne nejvíce peněz. Programmatik umožňuje inzerentům snadněji nakoupit reklamní plochy a současně zacílit na publikum, kterému bude reklama zobrazena, a zároveň dává možnost vlastníkům médií jednoduše prodávat svůj reklamní prostor. Reklama cílí nejen na servery, ale především na konkrétní uživatele a přesnou lokalitu. Sklik i RTB jsou formy programatického nákupu. Hlavní rozdíl, který odlišuje RTB od PPC platforem je pokročilá funkcionalita a otevřenost celého ekosystému.

Zobrazit více

Nativní reklama

Je druhem placené online reklamy, která má za cíl nerušit zážitek návštěvníka. Formou i funkcí zapadá do obsahu webové stránky.

Související články:

Zobrazit více

Imprese

Zobrazení banneru, resp. odeslání banneru, poté, co reklamní systém obdrží požadavek příslušného serveru. Imprese bývá často nesprávně překládána jako zhlédnutí, což však vytváří klamný pocit, že banner musel být někým zhlédnut. Ve skutečnosti se banner mohl zobrazit mimo viditelnou část stránky nebo ho návštěvník ignoroval podle principů bannerové slepoty.

Zobrazit více

CPC

Zkratka z anglického Cost per Click, česky cena za proklik.

Zobrazit více

CPT

Zkratka z anglického Cost per Thousand, česky cena za tisíc zobrazení. Synonymem pro CPT je zkratka CPM (Cost per Mille).

Zobrazit více

CTR

Zkratka z anglického Click Through Rate, v češtině míra prokliku. Jde o poměr mezi počtem kliknutí na reklamu (resp. prokliků) a celkovým počtem zobrazení reklamy. Výpočet CTR:

CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Nakonec se násobí stem, protože se udává v procentech. Je-li tedy například CTR roven 0,5 %, znamená to, že reklama se musela zobrazit 200krát, než na ni někdo kliknul.

O velikosti CTR rozhoduje především typ reklamy. Nejmenší CTR mají klasické bannery (obvykle v rozmezí 0,06 % až 0,2 %). Lépe jsou na tom Rich media formáty bannerů, kde se CTR pohybuje pod 1 %. Úplně jiná čísla uvidíte v reportu PPC kampaní, jejichž CTR často dosahuje až dvaceti procent. Podobné je to s newslettery, které mívají CTR mezi pěti a dvaceti procenty.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti