Video/TV / Product Placement

Oslovte diváky v nereklamním prostředí. Zapojte svůj produkt nebo službu do scénáře zvoleného pořadu z produkce Stream.cz.

Největší výhodou je přirozené začlenění produktu do dějové linky, které na diváky působí nenuceně. Product placement značku propaguje nedominantní, ale zapamatovatelnou cestou. Představí ji v přirozeném prostředí mimo klasický reklamní čas. Tento formát se hodí vždy, když chcete budovat image a posilovat povědomí o značce. Zároveň citlivě propojuje produkt s tématem a osloví i lidi, kteří běžnou reklamu přehlíží.

Lidé vaši značku uvidí v pořadech na videoportálu Stream.cz.

Náš tip

Zapojte do kampaně i další reklamní formáty, díky kterým zasáhnete potenciální zákazníky na různých místech během celého dne. Využijte například audiovizuální výhody a možnosti videoreklamy. Myslete na dlouhodobost komunikace, buďte konzistentní a snažte se odlišit od konkurence – vaši zákazníci si vás pak snáze zapamatují. S výrobou podkladů vám rádi pomůžeme.

Technické specifikace

Cílení: Výběr cílové skupiny dle zvoleného pořadu.

Nákup: Product Placement si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Slovníček pojmů

Brand Awareness

Česky povědomí o značce. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontánní a podpořenou. Spontánní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontánní znalost značky je možné ptát se například: „Jaké znáte vyhledávače?“ Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zákazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby.

V souvislosti s Brand Awareness se uvádí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zákazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Budget

Rozpočet vyhrazený pro kampaň nebo určené období. Je důležité stanovit, zda se jedná o částku s DPH, nebo bez DPH.

Zobrazit více

Awareness

Jedna z marketingových fází, kdy je cílem zvýšit povědomí nebo také znalost zákazníků dané značky (Brand Awareness), produktu či výrobku. Během této fáze je cílem navázat vztah s potenciálním zákazníkem a přitáhnout jeho pozornost. Jako metrika přináší informace o dopadu reklamy na povědomí o značce a udává kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku či výrobek.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti