Video/TV / Product Placement

Oslovte diváky v nereklamním prostředí. Zapojte svůj produkt nebo službu do scénáře zvoleného pořadu z produkce Stream.cz.

Největší výhodou je přirozené začlenění produktu do dějové linky, které na diváky působí nenuceně. Product placement značku propaguje nedominantní, ale zapamatovatelnou cestou. Představí ji v přirozeném prostředí mimo klasický reklamní čas. Tento formát se hodí vždy, když chcete budovat image a posilovat povědomí o značce. Zároveň citlivě propojuje produkt s tématem a osloví i lidi, kteří běžnou reklamu přehlíží.

Lidé vaši značku uvidí v pořadech na videoportálu Stream.cz.

Náš tip

Zapojte do kampaně i další reklamní formáty, díky kterým zasáhnete potenciální zákazníky na různých místech během celého dne. Využijte například audiovizuální výhody a možnosti videoreklamy. Myslete na dlouhodobost komunikace, buďte konzistentní a snažte se odlišit od konkurence – vaši zákazníci si vás pak snáze zapamatují. S výrobou podkladů vám rádi pomůžeme.

Technické specifikace

Cílení: Výběr cílové skupiny dle zvoleného pořadu.

Nákup: Product Placement si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Viewrate

Míra zhlédnutí. Poměr udávající počet placených zhlédnutí videoreklamy k počtu zobrazení. Je podobná míře prokliku (CTR), ale namísto měření prokliků počítá uživatele, kteří se na videoreklamu podívali.

Zobrazit více

Brand Awareness

Česky znalost značky. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupy má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontanní a podpořenou. Spontanní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontanní znalost značky je možné ptát se například: “Jaké znáte vyhledávače?” Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zakazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby. V souvislosti s Brand Awareness se uvadí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zakazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Budget

Rozpočet vyhrazený pro kampaň nebo určené období. Je důležité stanovit, zda se jedná o částku s DPH, nebo bez DPH.

Zobrazit více

Awareness

Jedna z marketingových fází, kdy je cílem zvýšit povědomí nebo také znalost zákazníků dané značky (Brand Awareness), produktu či výrobku. Během této fáze je cílem navázat vztah s potenciálním zákazníkem a přitáhnout jeho pozornost. Jako metrika přináší informace o dopadu reklamy na povědomí o značce a udává kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku či výrobek.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti