Video/TV / Sponzor pořadu a programu (TV)

Oslovte diváky Televize Seznam krátkým sponzorským vzkazem a využijte měsíční zásah až 3 milionů diváků. Můžete vybírat z prime time i off-prime pořadů dle cílové skupiny, kterou si sami určíte a zvolit si formát vzkazu jako sponzor programu nebo konkrétního pořadu.

Největší výhodou formátu je možnost zvolit si cílovou skupinu i frekvenci zobrazení. A nejlepší výsledky získáte cílením na pořady, oblíbené mezi vašimi zákazníky. I přes stále rostoucí popularitu internetu, nezapomínejte na tradiční mediatypy, mezi kterými má televize stále největší zásah. Navíc, ze všech průzkumů vyplývá, že sponzoring je diváky vnímán méně rušivě, než spotová reklama.

Sponzorský vzkaz využijte vždy, když potřebujete zvýšit povědomí o značce, budujete její image nebo chcete zvýšit vizibilitu mimo reklamní break. Pomůže vám zvýšit zásah a efektivitu komunikace v kampaních na zvýšení prodeje i na podporu značky.

Náš tip

Využijte v rámci televize kombinaci s klasickou reklamou pro větší zásah. Doplňte svou kampaň také o další mediatypy pro navýšení crossmediálního zásahu a větší efekt. Překlopte svůj vzkaz i do dalších kanálů, jako je rádio, bumpery v rámci online videoreklamy apod. Veškeré podklady vám dokážeme na míru připravit v Seznamu.

Technické specifikace

Cílení: Svým obsahem se zaměřuje na diváky ve věku 25 – 55 let, ale nabízí také pořady pro děti. Cílit lze na určité cílové skupiny dle zaměření pořadu.

Nákup: Sponzorský vzkaz si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Slovníček pojmů

Brand Awareness

Česky znalost značky. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupy má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontanní a podpořenou. Spontanní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontanní znalost značky je možné ptát se například: “Jaké znáte vyhledávače?” Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zakazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby. V souvislosti s Brand Awareness se uvadí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zakazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Budget

Rozpočet vyhrazený pro kampaň nebo určené období. Je důležité stanovit, zda se jedná o částku s DPH, nebo bez DPH.

Zobrazit více

Awareness

Jedna z marketingových fází, kdy je cílem zvýšit povědomí nebo také znalost zákazníků dané značky (Brand Awareness), produktu či výrobku. Během této fáze je cílem navázat vztah s potenciálním zákazníkem a přitáhnout jeho pozornost. Jako metrika přináší informace o dopadu reklamy na povědomí o značce a udává kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku či výrobek.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti