Audio / Soutěž

Oslovte posluchače rádií Expres FM nebo Classic Praha soutěží na míru během živých moderátorských vstupů. Sami si určíte téma a zvolené rádio vše připraví.

Soutěž je kreativní a odlehčená forma propagace vaší značky mimo reklamní break, která posluchače spolehlivě zaujme. Může fungovat jako aktivační nástroj a být pobídkou k nákupu či akci.

Hodí se zejména, pokud máte zajímavý obsah pro zvolené rádio, který zapadá do jeho struktury a cílové skupiny. Není to totiž jen reklamní prezentace – je dobré, aby obsah posluchače bavil a informoval.

 

Náš tip

Využijte kombinaci soutěže a sponzoringu či radiospotu pro lepší zásah. Vhodné je také propojení s kombinovanou reklamou a textovou reklamou ve Vyhledávání. Zasáhnete tak potenciální zákazníky ve chvíli, kdy aktivně hledají váš produkt nebo značku.

Technická specifikace

Nákup: Radiospot si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Brand Awareness

Česky povědomí o značce. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontánní a podpořenou. Spontánní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontánní znalost značky je možné ptát se například: „Jaké znáte vyhledávače?“ Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zákazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby.

V souvislosti s Brand Awareness se uvádí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zákazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Ad Recall

Metrika, která udáva (v procentech) schopnost respondentů vybavit si reklamu a správně přiřadit danou reklamu ke konkretní firmě či produktu.

Zobrazit více

Awareness

Jedna z marketingových fází, kdy je cílem zvýšit povědomí nebo také znalost zákazníků dané značky (Brand Awareness), produktu či výrobku. Během této fáze je cílem navázat vztah s potenciálním zákazníkem a přitáhnout jeho pozornost. Jako metrika přináší informace o dopadu reklamy na povědomí o značce a udává kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku či výrobek.

Zobrazit více