Text / Seznam Native

Odvyprávějte svůj příběh skrze atraktivní obsah i formu. Propojte svou značku s tématem, které si zaslouží pozornost, prostřednictvím populárního formátu Seznam Native.

Seznam Native je článek, který novinářským způsobem přibližuje čtenářům poutavá témata. Obsah je propojen s klientem a jeho produktem či službou. Jeho cílem však není odprezentovat klientský produkt tradiční cestou, nýbrž propojit ho s tématem rezonujícím u čtenářů a přilákat skupiny uživatelů, ke kterým by se klient dostával jen obtížně.
Kromě textu zahrnuje projekt i působivý vizuál, často doplněný o animace či interaktivní prvky.

Za výrobou každého článku stojí Seznam Brand Studio, které se postará i o promo kampaň na webech Seznamu. Při tvorbě i distribuci se tým opírá o data i zkušenosti z několika set dosavadních projektů. Kreativní tým k obsahu přistupuje tak, aby byl jeho výsledek poutavý pro čtenáře a ti tak tráví s obsahem několik minut. Formát je tak vhodný pro klienty, kteří chtějí budovat brand nebo se zaměřit na plnění dlouhodobých cílů značky.

Náš tip

Kromě klasických metrik jsme schopni změřit i vliv na vnímání značky za pomoci Seznam Brand Liftu. V případě, že pro obsah Seznam Native tvoříme video, jsem schopni připravit i krátké komerční spoty, které se dají využít pro videoreklamu a podpořit tak sdělení kampaně. Seznam Native se dá dobře propojit i s RTB storytellingem – u uživatelů tak dochází ke kontinuálnímu budování znalosti značky.

Technické specifikace

Cílení: Seznam Native má za cíl oslovit co nejširší skupinu čtenářů a pomoct tak rozšířit povědomí o značce. V případě potřeby je možné využít sociodemografické cílení. Jeho využití je ale vždy na zvážení týmu Seznam Brand Studia.

Nákup: Seznam Native si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Bannerová slepota

Z angl. Banner Blindness. Tento termín označuje tendenci uživatelů internetových stránek ignorovat či přehlížet reklamní plochy na webových stránkách, a to i v případě, že obsahují informace užitečné pro návštěvníka. Uživatelé internetu si natolik zvykli na typické prvky, tvary, animace a umístění bannerů, že je mnohdy nevnímají. Důsledkem bannerové slepoty může být nízké CTR bannerů.

Zobrazit více

Brand Awareness

Česky povědomí o značce. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupiny má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontánní a podpořenou. Spontánní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontánní znalost značky je možné ptát se například: „Jaké znáte vyhledávače?“ Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zákazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby.

V souvislosti s Brand Awareness se uvádí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zákazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Awareness

Jedna z marketingových fází, kdy je cílem zvýšit povědomí nebo také znalost zákazníků dané značky (Brand Awareness), produktu či výrobku. Během této fáze je cílem navázat vztah s potenciálním zákazníkem a přitáhnout jeho pozornost. Jako metrika přináší informace o dopadu reklamy na povědomí o značce a udává kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku či výrobek.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti