Text / Seznam Native

Odvyprávějte svůj příběh skrze atraktivní obsah i formu. Propojte svou značku s tématem, které si zaslouží pozornost, prostřednictvím populárního formátu Seznam Native.

Seznam Native je článek, který novinářským způsobem přibližuje čtenářům poutavá témata. Obsah je propojen s klientem a jeho produktem či službou. Jeho cílem však není odprezentovat klientský produkt tradiční cestou, nýbrž propojit ho s tématem rezonujícím u čtenářů a přilákat skupiny uživatelů, ke kterým by se klient dostával jen obtížně.
Kromě textu zahrnuje projekt i působivý vizuál, často doplněný o animace či interaktivní prvky.

Za výrobou každého článku stojí Seznam Brand Studio, které se postará i o promo kampaň na webech Seznamu. Při tvorbě i distribuci se tým opírá o data i zkušenosti z několika set dosavadních projektů. Kreativní tým k obsahu přistupuje tak, aby byl jeho výsledek poutavý pro čtenáře a ti tak tráví s obsahem několik minut. Formát je tak vhodný pro klienty, kteří chtějí budovat brand nebo se zaměřit na plnění dlouhodobých cílů značky.

Náš tip

Kromě klasických metrik jsme schopni změřit i vliv na vnímání značky za pomoci Seznam Brand Liftu. V případě, že pro obsah Seznam Native tvoříme video, jsem schopni připravit i krátké komerční spoty, které se dají využít pro videoreklamu a podpořit tak sdělení kampaně. Seznam Native se dá dobře propojit i s RTB storytellingem – u uživatelů tak dochází ke kontinuálnímu budování znalosti značky.

Technické specifikace

Cílení: Seznam Native má za cíl oslovit co nejširší skupinu čtenářů a pomoct tak rozšířit povědomí o značce. V případě potřeby je možné využít sociodemografické cílení. Jeho využití je ale vždy na zvážení týmu Seznam Brand Studia.

Nákup: Seznam Native si od nás můžete koupit napřímo prostřednictvím obchodního zástupce nebo využijte kontaktní formulář a ozveme se vám.

Bannerová slepota

Z angl. banner blindness. Tento termín označuje tendenci uživatelů internetových stránek ignorovat či přehlížet reklamní plochy na webových stránkách, a to i v případě, že obsahují informace užitečné pro návštěvníka. Uživatelé internetu si natolik zvykli na typické tvary, animace a umístění bannerů, že je vůbec nevnímají. Důsledkem bannerové slepoty je velice nízké CTR bannerů.

Zobrazit více

Brand Awareness

Česky znalost značky. Udává, kolik procent lidí ze zvolené cílové skupy má povědomí o dané značce. Lze ji rozdělit na spontanní a podpořenou. Spontanní znalost značky si člověk obvykle vytvoří k omezenému množství značek v dané produktové kategorii a obvykle se vytvoří po delší době. Na spontanní znalost značky je možné ptát se například: “Jaké znáte vyhledávače?” Podpořená znalost má především význam při prvním kontaktu zakazníka se značkou, kdy zvyšuje pravděpodobnost zařazení do zvažovaného souboru možných dodavatelů daného produktu či služby. V souvislosti s Brand Awareness se uvadí pojem Top of Mind Awareness zkráceně TOMA. Tento pojem označuje první značku, která se danému zakazníkovi vybaví v dané kategorii. Jedná se o subjektivní dominantní pozici značky. Pro někoho je například první značkou v segmentu automobilů Škoda.

Zobrazit více

Awareness

Jedna z marketingových fází, kdy je cílem zvýšit povědomí nebo také znalost zákazníků dané značky (Brand Awareness), produktu či výrobku. Během této fáze je cílem navázat vztah s potenciálním zákazníkem a přitáhnout jeho pozornost. Jako metrika přináší informace o dopadu reklamy na povědomí o značce a udává kolik procent lidí z cílového publika zná danou značku či výrobek.

Zobrazit více

Fungujeme spolu ještě lépe

Ozvěte se nám a rádi vám poradíme s vhodným výběrem k vaší spokojenosti